Svenska Serieakademin instiftades i december 1965 i samband med Sveriges första serieutställning, Seriernas Fantastiska Värld, på Galleri Karlsson i Stockholm. Initiativet till både akademin och utställningen togs av den unge journalisten Sture Hegerfors.

Bo Karlsson och Sture Hegerfors 1965.

Bo Karlsson och Sture Hegerfors 1965.

Under den här epoken tyckte så gott som alla kulturarbetare, lärare, psykologer och sociologer illa om serier. Svenska Serieakademin, med aderton invalda ledamöter, bildades med syfte att få slut på den ensidiga kritiken. För att uppmärksamma kvalitetsserier i Sverige och utomlands beslöt akademin att varje år dela ut Adamsonstatyetten i två exemplar.

Så här presenterade Sture Hegerfors akademins syfte 1967 i filmen ”Serier för miljoner” (skapad tillsammans med serietecknaren och fotografen Rolf Gohs):

Exit mobile version