Svenska Serieakademin

av Klas Danielsson och Stellan Nehlmark

Svenska Serieakademin instiftades i december 1965 i samband med Sveriges första serieutställning, Seriernas Fantastiska Värld, på Galleri Karlsson i Stockholm. Initiativet till både akademin och utställningen togs av den unge journalisten Sture Hegerfors.

vernissagekort

Från utställningen ”Seriernas fantastiska värld” på Galleri Karlsson 1965.

Under den här epoken tyckte så gott som alla kulturarbetare, lärare, psykologer och sociologer illa om serier. Svenska Serieakademin, med aderton invalda ledamöter, bildades med syfte att få slut på den ensidiga kritiken. För att uppmärksamma kvalitetsserier i Sverige och utomlands beslöt akademin att varje år dela ut Adamsonstatyetten i två exemplar. Så har skett sedan dess.

Adamsonstatyetten är uppkallad efter Oscar Jacobssons serie Adamson, som startade i skämttidningen Söndags-Nisse 1920. Adamson är fortfarande Sveriges internationellt sett mest spridda serie.

1976 byggde Svenska Serieakademin (med Sture Hegerfors och Bo Karlsson i spetsen) upp – och ansvarade för – ett seriemuseum i nöjesparken Liseberg i Göteborg. Här kunde man beskåda den tecknade seriens utveckling via hundratals originalteckningar. I museet fanns också Kronbloms vardagsrum i naturlig storlek, Stålmannens typiska telefonkiosk, ”buren” på 91:ans regemente och Dödskallegrottan med Fantomens tron och allt. I en monter visades en bit av Hollywood-Tarzans lian. Museibiografen vevade Gertie the Dinosaur från 1909, Dick Tracy från 1937 och andra filmer med serieanknytning.

Svenska Seriemuseet blev en kortvarig historia. 1978 revs lokalerna för att ge plats åt Lisebergshallen. Delar av originalmaterialet från seriemuseet på Liseberg har sedan dess funnits med i Sture Hegerfors och Lasse Åbergs vandringsutställningar samt på Åbergs Museum i Bålsta.

I maj 1985 arrangerade Sture och Svenska Serieakademin tillsammans med bl a SAS och Marknadsföreningen i Helsingborg Skandinaviens första internationella seriekongress, COMICS ’85 in Helsingborg. Bland gästerna: Lee Falk, André Franquin,  Burne Hogarth, Sergio Aragonés och Jerry Siegel.

Robert Crumb är en av många seriecelebriteter som deltagit i COMICS-arrangemangen på bokmässan i Göteborg.

De följande kongresserna har ägt rum årligen på Bokmässan i Göteborg med massor av celebra deltagare från seriebranschen – tecknare, författare och förlagsfolk. Adamsonstatyetterna delas också ut på Bokmässan.

När Knasens upphovsman Mort Walker kom till Göteborg blev signeringsköerna så långa att det inte gick att ta sig fram på mässgolvet.

År 2001 invigdes COMICS-arrangemanget ”SerieSöndag” på mässan med bland andra tecknarna Bud Grace (Ernie) och Sy Barry (Fantomen) som hedersgäster.

Exit mobile version